Askim & Spydeberg Sparebank

Askim & Spydeberg Sparebank er den personlige og nære lokalbanken, som tar vare på de tradisjonelle banktjenestene. 

Med sin nye logo og grafiske profil fremstår de mer moderne og som en bank som henger med i tiden, samtidig som de skal vise at de er der i de ulike fasene i livet, knytte bånd mellom steder, mennesker og naturen.

I den nye logoen er buen en viktig del, den er en link mellom lokalsamfunnet og banken, og henviser også til sparing og tradisjonelle banktjenester. Askim & Spydeberg Sparebank er lokalbanken som har vært der siden 1859.